Pretplati se
„Volonterizam u službi izgradnje kapaciteta mladih“

Održana panel diskusija

„Volonterizam u službi izgradnje kapaciteta mladih“

YES Centarzamladeorganizacije SOS Dječijasela BiHu partnerstvu sa Udruženjem Nautilus, a pod pokroviteljstvom Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Hermann Gmeiner Fond Savezne Republike Njemačke, organizirao je panel diskusiju na temu „Volonterizam u službi izgradnje kapaciteta mladih“.

Cilj panela bio je na jednom mjestu okupiti predstavnike različitih organizacija koji u svom fokusu imaju rad sa volonterima, kako bi razmijenili iskustva i dobre prakse u radu sa mladima. Tokom panela razgovaralo se o tome da li su mladi zainteresirani za volontiranje, da li je volontiranje jednako vrednovano kao i radno iskustvo na tržištu rad, te da li kao takvo zaista služi u izgradnji kapaciteta mladih i njihovom osposobljavanju za samostalan život.

Učešće na panelu uzeli su predstavnici Akademije izvrsnosti BiH, Regional Youth Cooperation Office (RYCO), Fondacije Stariji brat, starija sestra, Vijeća mladih Novi Grad, Youth for peace, Crvenog križa, te Udruženja mladih Nautilus.

„Kada smo odlučili organizirati panel diskusiju o volonterizmu, odlučili smo se da to bude baš 17. decembra, obzirom da je na taj datum 1985. godine skupština UN-a proglasila Međunarodni dan volontera, koji se od tada obilježavaširomsvijeta, te se natajnačin mladim ljudimaodajepriznanjezanjihovnesebični rad itrudkojipružajudruštvenimzajednicama. Sve volonterske prilike zaista mogu pomoći mladim ljudima u izgradnji različitih vještina, ali je značajno napomenuti i da poslodavci sve više cijene i vrijednuju volonterski angažman svojih budućih uposlenika“, istakla je Dalila Žiga, članica udruženja Nautilus i volonterka u SOS Dječijim selima BiH.

„Danas smo sa našim i volonterima drugih organizacija koje djeluju na prostoru naše zemlje razgovarali o tome da li volonterizam može biti u službi izgradnje kapaciteta mladih. Mi u SOS Dječijim selima BiH istinski vjerujemo da volonteri imaju priliku da kroz svoj doprinos društvu zaista učine mnogo za sebe i razvoj svojih vještina kao i za svoj budući položaj na tržištu rada. Ono za šta se mi kao organizacija zalažemo, posebno kroz projekat podrške osnaživanju zapošljavanja i samozapoljavanja mladih jeste da volonterizam može biti jako dobra prilika za sve mlade ljude, te da kroz svoj volonterski angažman dođu do prvih radnih iskustava“, istakla je Armin Silić, ispred SOS Dječijih sela BiH.


Sam događaj bio je prilika i da se volonterima koji su u protekloj godini bili najposvećeniji i najaktivniji, te donirajući svoje vrijeme i znanje doprinijeli radu organizacije SOS Dječija sela BiH, uruče zahvalnice i oda priznanje za njihov angažman.