Impresum


Glavna i odgovorna urednica Alma Duraković

Urednica Mersiha Drinjaković

Redakcija Živana Jovančić, Anida Sokol, Mila Durić, Ivana Zimić,

Fotografi Jasmin Brutus, Majda Balić

Suradnici Vedrana Seksan, Ozren Kebo, Ines Kajić, Emira Larson, Maja Nikolić

Lektorica Snežana Crkvenjaš

Sekretarica redakcije Elma Tahirović

Direktor izdanja Belma Pećanin

Marketing Almir Tahirović - direktor marketinga, gsm: 062 342 731; Belma Pećanin gsm: 061 172 020; Meliha Bečić gsm: 061 524 468

DTP: Mensur Muzurović

Distribucija Sabahet Hasanbegović Šale

Izdavač GRACIJA-PRESS d.o.o. Sarajevo, Skenderpašina 4, Sarajevo

Kontakt telefoni +387 33 261 710,

fax +387 33 261 711

e-mail redakcija@gracija.ba

 

Anketa
Vjerujete li u to da je stres uzrok kraćeg životnog preioda kod ljudi?
Da
Ne
Možda
Ne znam